Om- och tillbyggnad på KTHs campusområde

På KTHs campusområde har vi projekterat om- och tillbyggnad av en tidigare laboratoriehall till lokaler för Dans- och Cirkushögskolan, DOCH. Byggnaden gränsar till Lill-Jansskogen och Nationalstadsparken. Cirkushögskolans krav på speciella detaljer har inneburit nära kontakt med brukaren och samordning med en kulturhistoriskt intressant byggnadsmiljö från 1970-talet. Huset, ursprungligen ritat av professor Gunnar Henriksson, är ett fint exempel på den tidens rationella arkitektur övertygande uttryckt i konsekventa materialval och sakliga detaljer. Cirkusutbildningen förnyar och ger liv åt en plats där vi tidigare ritat en byggnad för idrott, KTH-hallen som togs i bruk 1993. Nu finns här ett innehållsrikt offentligt stadsrum som bidrar till en medveten förnyelse av campusområdet. Idag en plats för möten mellan olika människor och kunskapsområden.