Om- och tillbyggnad på KTH campusområde

På uppdrag av Akademiska Hus har vi projekterat en om- och tillbyggnad av en tidigare laboratoriehall med angränsande rum på KTH:s campusområde. Projektet ligger till grund för pågående förhandlingar om hyresavtal mellan Akademiska Hus och Danshögskolan. Den befintliga byggnaden är närmaste granne till Kungliga Tekniska Högskolans idrottshall och ligger inom samma värdefulla natur och skyddade byggnadsmiljö, angränsande till Lill-Jansskogen och Nationalstadsparken. Uppdraget har innehållit utredningsskisser för scen- och teatertekniska lösningar, programhandlingar, myndighetskontakter, bygglovshandlingar samt systemhandling. Cirkusskolans krav på speciella detaljer har inneburit nära kontakt med brukaren och stora krav på samordning med, och hänsyn till, den befintliga kulturhistoriskt intressanta byggnaden.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter