• Projekt / Dieselverkstaden

  Ombyggnad av industrihall till stor och liten scen

  AIX har planerat de teatertekniska systemen för Nackas Kulturhus, Dieselverkstaden.I den tidigare industribyggnaden för Atlas Copcos tillverkning av dieselmotorer inrymdes bl.a. en stor och en liten scen. I vårt åtagande ingick att planera scenteknik och föreställningsbelysning.Båda scener utformades för att tillgodose kraven för att kunna genomföra teater-, dans- och konsertföreställning men också för föreläsningar, discodans, utställningar och annat.Lilla scenen utrustades med ett enkelt bärverk i tak, en s.k. grid, för strålkastare och upphängning av enkel dekor. Publikplatser byggs upp med speciella publikläktare uppdelade i flyttbara moduler. Scenen utrustades också med ett enkelt flyttbart belysningssystem.

  Stora scenen byggdes om och utrustades i den gamla industrihallens anda. En stor travers som löper i lokalens längdriktning återanvändes och utrustades med lyftsystem för rår och huvudridå. Hallen försågs med teknikbalkonger i två nivåer för riggning av strålkastare och tillgänglighet till råmotorer. Balkongerna utformades av stålrör och gallerdurk. Ovanför scenområdet installerades motoriserade höj- och sänkbara rår.

  Många verksamheter behöver en plan golvyta. För att tillgodose detta utformades publikplatserna för knappt 300 åskådare som en teleskopläktare som kan skjutas in mot salongens bakre vägg.

  Övrig teaterteknik omfattar nytt system för föreställningsbelysning med dimmrar, ljusbord och strålkastare. AIX fungerade också som kontakt mellan Nacka Kulturs tekniska personal och övriga konsulter.

  Foto: AIX