Om- och tillbyggnad

Kalmar Högskola har etablerat en designhögskola vid Pukebergs Glasbruk i Nybro. En om- och tillbyggnad av det gamla sliperiet rymmer nu en generell designutbildning på kandidatnivå för ett hundratal studenter. Med begränsade medel har inre detaljer fått en djärv och sparsmakad design inspirerad av den industriella miljön.