Nya bostadskvarter i Dalénum

På Lidingös sydvästra strand har AIX ritat två bostadskvarter med sjöutsikt. Kvarteret Tryckregulatorn är en del av AGA:s gamla industriområde Dalénum som nu omvandlas till en attraktiv stadsdel med bostäder, kontor och smålokaler. De befintliga industribyggnadernas uttrycksfulla arkitektur och historia samt de anslutande parkernas grönska och närheten till vattnet är alla kvaliteter som tillvaratagits i vår gestaltning av de nya bostäderna.

Byggnaderna som varierar mellan 4 och 6 våningar innehåller 240 yteffektiva och ljusa lägenheter. Gatufasaderna utförs i brunrött tegel med ett kraftfullt uttryckt som samspelar med den befintliga bebyggelsen. Gårdsfasaderna utförs i ljus puts. De två kvarteren bildar tillsammans en storgård med uteplatser, lekytor och mindre servicebyggnader. Bygget påbörjades i juni 2013 och den sista etappen är snart färdigställd. Det norra kvarterets fastighetsägare John Mattson har investerat i ett ambitiöst konstprojekt och skräddarsydd belysning i trapphusen. I entréerna finns fotokonst av Denise Grünstein och måleri av Roger Metto infattade i kakel av formgiven av AIX. På gården finns en metallskulptur, Ek-O, av Johan Paalzow. Under våren 2016 flyttade både hyresgäster och konst in.