Ny scen på Cirkus

Vi var ett av två kontor som bjöds in till parallelluppdrag för en ny scen och förbättrad foajé på Cirkus på Djurgården. Utmaningen innebar att se till verksamhetens behov och samtidigt inte förvanska byggnadsminnet. Vårt förslag byggde på en separat volym för den nya scenen och en generös foajé under mark som även skulle kunna användas för den nuvarande cirkussalongen.

Cirkus på Djurgården bygger vidare på en tradition med nöjesliv från 1700-talet och fram till idag. Den nuvarande byggnaden från 1891 är den sjunde permanenta cirkusbyggnaden på Skansenbergets sydsluttning. Cirkusbyggnaden är byggnadsminne enligt kulturminneslagen.

Illustrationer: AIX Arkitekter