Nytt Laboratorium och Parkeringshus vid Universitetssjukhuset i Linköping

På en trång tomt vid Universitetssjukhuset i Linköping är CBR2 / P-hus Norr inpassat. Byggnaden består av två separata funktioner – en parkeringsanläggning för sjukhuset samt ett försöksdjurslaboratorium som betjänar Linköpings universitets vetenskapliga forskning inom bl.a. beteendeforskning, tumörbiologi och utvecklingsbiologi. All forskning sker på mus och råtta och laboratoriet är uppdelat i tre avskilda delar – avelsavdelning, konventionell forskningsavdelning samt en avdelning för klass 3 riskklassade processer. Gemensam disk ingår.

Kombinationen av parkeringshus och laboratorium har ställt höga krav på såväl arkitektonisk som teknisk utformning.

Huset består av underjordiska teknikutrymmen och kommunikation, inlastning, sex plan parkering med halvplansförskjutning, en våning laboratorium, en installationsvåning samt fläktrum.

Parkeringshuset består av prefabricerad betongstomme draperad med svart sträckmetall. Laboratorievolymen är konstruerad av svarta infärgade sandwichelement.

Laboratorievåningen är materialmässigt uppdelad i en personaldel – organiska material med stora inslag av naturligt trä, och en labdel – oorganiska material i neutralt hållen färgskala med ljusa accenter av pistage och turkos samt kraftigt brandrött.