Vårdprogram

Carl Eldh (1873-1954) tillhör en av de mest inflytelserika svenska skulptörerna från 1900-talets första hälft och hans ateljé på Bellevuehöjden är idag intakt bevarad och tjänar som ett museum. Ateljén byggdes 1918-1919 efter ritningar av arkitekten Ragnar Östberg. Trots sin lilla skala och nästan tillfälliga karaktär utgör ateljén en av märkesbyggnaderna från brytningsskedet mellan nationalromantik och klassicism i svensk arkitektur.

AIX har tagit fram ett vårdprogram för ateljén och trädgården, som förklarades som byggnadsminne 2010.

Foto: AIX Arkitekter