Nybyggnad och tillbyggnad av idrottshall, campus Linköpings Universitet

Linköpings universitets idrottshall ligger i campusområdets Vallas södra ände. Hallen stod färdig år 2000 och nominerades till Kasper Salinpriset samma år. Med måtten 48 x 30 meter och med plats för mer än 500 åskådarplatser är hallen universitetets största samlingssal. Fortsatt starkt intresse för motion och idrott ledde till att hallen byggdes ut 2005 med lokaler för gym som en första etapp av en större tillbyggnad. Campushallen omfattar idag totalt ca 4500 m2.

Foto: Natasja Jovic