Antikvarisk rådgivning

Tennispaviljongen från 1896 är världens äldsta inomhushall för tennis som fortfarande är i bruk. Den uppfördes på initiativ av kronprins Gustav i Idrottsparken men flyttades 1910 till sin nuvarande plats inför byggandet av Stockholms stadion. Yttre och inre ändringar gjordes men karaktären bibehölls. Vi har under flera år bistått ägaren med antikvarisk rådgivning, projektering och kontroll vid återställande av omklädningsrum, fönsterrenovering och underhållsåtgärder.

Foto: Cina & Anneli Fotografer AB