Målningsrenovering av Bromma kyrkas lanternin

AIX tog fram en vård- och underhållsplan för Bromma kyrka 2010. I samband med det noterades att färgen på trädelarna på kyrkans lanternin flagnade. Efter tillståndsansökan hos länsstyrelsen målningsrenoverades lanterninen under 2012. Inom projektet har AIX utfört färgundersökning och antikvarisk medverkan.

Kyrkans åttkantiga lanternin har kopparinklädd sockel med profilerad gesims. Ramverk och balusterdockor i trä likväl som räckets kopparinklädda överliggare är målade i ljusbeige linoljefärg. Fyllningar i trä samt kopparklädd bröstning bakom räcket är målade med mörkbrun linoljefärg. Vid färgundersökningen granskades tidigare färgskikt och kulörer för ommålningen togs fram. Den ljusa kulören korrigerades utifrån att den blekts något medan den mörkbruna behölls utan ändring. Slutstrykning av den mörka färgen gjordes med linoljelasyr. Ommålningen är del av ett kontinuerligt underhåll och bedöms stödja kyrkans kulturhistoriska värden.

Bromma kyrka är skyddad av 4:e kapitlet i Kulturmiljölagen och alla ändringar av byggnaden kräver länsstyrelsens tillstånd. Lanterninen sitter på kyrkans äldsta del, ett runt försvarstorn i tre våningar med kyrka i bottenvåningen som murades i gråsten på 1100-talet. Detta torn, rundhuset, hade möjligen även en försvarsmässig funktion. Rundhusets tegelvalv slogs sannolikt under 1400-talets senare del, när också långhuset och sakristian tillkom. Vid en renovering på 1680-talet fick det sitt nuvarande tak med karnissvängd huv täckt med spån och trälanterninen med järnplåtklädd spira. Lanterninens luckor tillkom 1726 och var svarta under 1800-talet. Lanterninen var gulmålad innan den färgades om i vitgrått på 1850-talet. På 1930-talet fick tornet beklädnad av kopparplåt och dess konstruktion förstärktes med kompletterande bärverk. Nuvarande färgsättning fick lanterninen vid en målningsrenovering 1996.

Foto: Peder Lindbom / Stina Svantesson, AIX Arkitekter