Tekniska och sinnliga kvalitéer i Bravikens sågverk

Vi är arkitekter för Holmen Timber ABs nya sågverk utanför Norrköping. Uppdraget handlar om att hitta ett slagkraftigt arkitektoniskt uttryck för maskinhallar, virkestorkar, stora skärmtak för virkeslager och anläggningens huvudentré. Sammanlagt omfattar anläggningen ca 18 000 kvm. Holmen Timber har valt oss med utgångspunkt från våra träbyggnadsreferenser Copperhill, Flyinge Ridhus, Kv Ekorren i Skellefteå med ett parkeringshus helt i trä i samt Setra Trälyftet med flera.För Holmen Timber AB är valet av trä som byggnadsmaterial avgörande miljötekniskt och ur hållbarhetssynpunkt. I vårt arbete med arkitekturen för anläggningen är de sinnliga kvalitéerna hos trä ovärderliga. Trä har egenskaper som upplevelsemässigt utgör en brygga mellan de olika skalor och skilda rumsligheter som finns på industriområdet. Trä som hundra meter långa fasader och trä som trettio meter långa balkar. Men också närkontakt med trä, som dörrar, foder, lister och detaljer där handen tillåts vila och tanken reflektera.

Foto: Peder Lindbom, AIX Arkitekter