• Boston Grill, Stockholm Central
    • Boston Grill, Stockholm Central

Renovering av restaurang på Stockholms central

I Stockholms Central sydvästra hörn huserar sedan januari 2016 restaurangen Boston Grill. Från 1871 fanns i lokalen SJs 3:e klass väntsal. Salen blev påkostad 1:a klass matsal 1927, dekorerad med pelare i porfyrputs, unika väggmålningar av Oscar Brandtberg och paneler i ek. I mitten av 1960-talet gjordes en rad ombyggnationer och ändringar. Självserveringen Centralens restaurang öppnades 1964, följt av Sveriges första engelska pub, Orientexpressen, Bally James Duff och O’Learys. När Jernhusen för ett år sedan bestämde sig för att återskapa den första restaurangen var pelarna inbyggda o målade, taket sänkt med två meter, putsen o stuckaturen skadad av elledningar, avloppsrör och ventilationskanaler. Väggmålningarna var placerade på museum där AIX-medarbetaren och antikvarien Johan Rittsél upptäckte dem och började nysta i hela historien. Ett år efter att Jernhusen tagit beslutet öppnade Boston Grill och allmänheten fick återigen njuta av forna tiders charm.

Den antikvariska återställningen innebar nytillverkning av fönster och dörrpartier efter återfunna originalskisser och rekonstruktion av stuckaturer och väggpaneler i ek med reproduktioner av originalmålningar som är kvar på Gävle Järnvägsmuseum. Stor omsorg har lagts på att bygga in och dölja nutidens krav på ventilation, larm och akustik, allt för att få fram en autentisk upplevelse av hur rummet var gestaltat 1927.