• Konferensrum Bonnier Solution

Ombyggnad och inredning av lokal i DN-huset

Bonnier Solutions är ett nystartat företag inom koncernen med affärsidén att leverera tjänster inom ekonomi- och löneadministration för alla Bonnier-företag i Norden.Medarbetarna rekryteras i första hand från bolag inom koncernen, där kulturen är att ha eget arbetsrum. Vår inredningsidé har därför fokuserat på en smidig övergång från eget arbetsrum till landskapskontor. Vi delade upp det stora landskapet till mindre grupper och använde material och möbler som skapar en trivsam ljudmiljö. Ett generöst antal tysta rum och telefonrum bidrar även de till en smidig övergång.

De utmaningar det innebär att bygga en ny företagskultur och skapa ny gemenskap har vi försökt minimera genom att prioritera spontana mötesplatser i lokalen så som lounge, bibliotek, personliga soff- och fåtöljgrupper samt en personalmatsal. Mötesplatserna är färgklickar i den annars avskalade och moderna kontorsytan.I inredningen har vi även lyft fram mediekoncernen Bonnier. Alla affärsområden så som böcker, tidskrifter, dags- och affärspress, film, webb och tv är representerade i form av skilda fondtapeter i varje mötesrum. Koncernens produkter finns också tillgängliga för användning i loungen och i biblioteket.

Foto: AIX Arkitekter