Ombyggnad för högsta domstolen

Högsta domstolen har sedan 1949 sitt säte i Bondeska palatset. Med 1940-talets syn på restaurering och ombyggnad skapade Ivar Tengbom moderna och representativa ämbetslokaler för HD. AIX fick uppdraget 2001 att anpassa byggnaden för HD´s nuvarande verksamhet och arbetssätt. Förutom att inrymma modern teknik, öka säkerheten för personalen samt skapa god tillgänglighet har karaktären från 40-talet förtydligats genom bl a färgsättning och materialval. Nya tillägg har skapats som tydliga inslag från vår tid, utformade med omsorg och i en kvalitet som tar avstamp i byggnadens karaktär.

Foto: Anneli Larsson