• stadsplanering-Barkåkra-en-ny-stadsdel-i-Ängelholm

Barkåkra, en ny stadsdel i Ängelholm

I ett vackert läge vid Skälderviken planerar Ängelholm för ett nytt kustsamhälle. Området har unika förutsättningar genom sin närhet till havet, västkustbanan, E6, flygplatsen och centrala Ängelholm. Visionen är en modern blandstad med bostäder, arbetsplatser, service och kommunikation för flera tusen människor. Vi bjöds in till parallellt uppdrag och presenterade en lösning som fokuserar på hållbarhetsaspekterna. Förslaget ”Barkåkra strandstad” integrerar omgivande områden till en attraktiv stadskärna genom ett naturligt och väl studerat gatusystem kombinerat med närheten till strandzonen och en genomtänkt grönstruktur. I projektgruppen ingår Spacescape, Ramböll, Ekologigruppen och AJ Landskapsarkitekter AB.

Illustration: AIX Arkitekter