Nybyggnad av kommunal skola

I juni 2007 presenterades den då nya Balingsnässkolan i Huddinge vid kongressen ”Design & Hälsa” i Glasgow. Det är en kommunal skola för elever 6-16 år och den skapades som kommunens nya kulturcentrum. På kongressen uppvisades den som ett föredömligt exempel på att god design påverkar hälsa med tydligt ekonomiskt bevisbara kopplingar. Vår uppgift var att gestalta detta med strävan att åstadkomma en småskalig, intim, lustfylld och ansvarsskapande helhetsmiljö, synlig och deltagande i stadsdelens kulturella och dagliga liv. Målet var att skapa en arbetsplats för 700 medarbetare, med en lärande och kreativ miljö som stimulerar bägge hjärnhalvorna. 2007 kompletterade vi med tillbyggnad och anpassningar.

År 2013 tilldelades Balingsnässkolan Huddinge kommuns skönhetspris.

Foto: Lars Grönwall