Vårdprogram Badhuset Drottningholms slott

På uppdrag av Statens fastighetsverk har AIX antikvarier tagit fram ett vårdprogram för badhuset vid Drottningholms slott. Ansvarig har varit slottsarkitekt Erland Montgomery. Drottningholms slott är statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk. Det skyddas genom förordning (1998:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Sedan 1991 är Drottningholm upptaget på UNESCO:s världsarvslista.

Badhuset uppfördes i slottets direkta närhet 1792-93, under hertig Karls förmyndarregering. Som dess arkitekt räknas C.C. Gjörwell under L. J. Desprez ledning. Badhuset var ursprungligen nästan dubbelt så långt som idag och kortades mot landsidan på 1870-talet. Utvändiga ändringar gjordes senast i början av 1900-talet. På 1950-talet började badhuset användas som sommarbostad. Badsumpar mot sjösidan fanns kvar i början av 1900-talet.

Byggnaden är uppförd i trä och uppvisar exteriört en kombination av sparsmakad 1700-talsarkitektur och en mer artikulerad stenimiterande 1870-talsarkitektur. Det utgör ett unikt dokument över svensk kunglig badkultur. Det är landets äldsta bevarade badhus och besitter värdefull information om forna tiders installationskonst med ett sinnrikt system för uppvärmning och distribution av badvatten. Sannolikt är det landets första anläggning för både varma och kalla bad.

Foto: AIX Arkitekter