Lätt hall på tung entrévåning

Stockholms stads vision är att utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Den nya stadsdelen ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga genom bland annat ca 400 nya lägenheter, en F-9-skola och butikslokaler. AIX bidrar med en idrottshall som vi ritar för Fastighetskontoret.

Årstafältets idrottshall ligger på en privilegierad plats i kvarterets hörn. Nordvästra hörnet kommer att kunna synas från ett långt avstånd, därför är det viktigt med hallens utformning och gestaltning. Byggnadens bottenvåning är tung i materialitet och uttryck, vilket kontrasterar till den utskjutande idrottshallen ovanpå.

Bottenvåningens färgsättning är ljus för att rummet utmed gatorna och under hallen ska upplevas som ett tryggt och levande rum i staden. Stora och lekfulla fönster planeras i entrévåningen, för att dela verksamhetsaktivitet med staden. Dansrummet planeras i kvartershörnet, och kläs med en ljus-diffuserande fasad, så att det under dagen finns naturligt ljus utan direkt insyn och på kvällarna lyser utåt.

Den lätta volymen med idrottshallen har en generös skala som tydligt annonserar idrott och tar plats i stadsmiljön. Hallens konstruktion är synlig både in- och exteriört, vilket ger en spännande fasad där fönstersättningen kan följa konstruktionen på ett fritt och oregelbundet sätt. Hallens korgkonstruktion är av limträ.

Byggnadens huvudentré nås från torget. Härifrån når man också skolans huvudentré. Genom detta fungerar torget som en inbjudande mötesplats. Mot huvudgatan finns det tre bänkar, som möjliggör cirka 10 meter av sittplatser mot kvällssolen.

Två tillgängliga p-platser samt hämta- och lämnaplats samordnas med skolan vid entrén. Cykelplatser planeras vid entrén samt utefter lokalgatan tillsammans med skolan.

I stort sett hela idrottsbyggnadens fastighet bebyggs. Under idrottshallens indragning hårdgörs marken och ansluter till trottoarens markbeläggning, vilket ger ett sammanhängande stadsgolv och får byggnaden att hänga ihop med staden.