Kulturmiljöanalys

Småstugeområdet Årsta havsbad planerades av Sven Wallander för HSB som en enhetlig miljö med enkla funkisstugor i kuperad skogsmark. Syftet var att mindre bemedlade stadsfamiljer skulle ha tillgång till sol och bad. Med början 1929 har närmare 800 stugor byggts och allt fler bosätter sig permanent i området. Många stugor liknar idag små villor och behovet av kommunalt vatten och avlopp ledde år 2008 till programarbete inför ny detaljplan. Som underlag i planarbetet utförde vi en kulturmiljöanalys, där fyra olika förhållningssätt till utvecklingen av Årsta havsbad jämfördes.

Foto: AIX Arkitekter