Antikvarisk förundersökning

Anticimex kontorsbyggnad vid sjön Trekanten i Gröndal är en typisk representant för 1980-talets ambitiösa kontorsarkitektur och samtidigt karakteristisk för sin upphovsman – den välkände arkitekten Sten Samuelsson.

Arkitektens huvudgrepp var att bygga ett hus som skulle upplevas som blygsamt i sin skala och för att åstadkomma detta utformades byggnaden som ett terrasshus som följde tomtens sluttande terräng. Dessutom grävdes delar av byggnaden ner under jord. Fasaderna byggdes upp av mycket långa vita betongelement med kontrasterande svarta fönsterband. Vid entrén anlades en liten, men i detalj genomförd, trädgård med stenar, växter och vatten. Planlösningen med små kontorsrum längs fasaden och öppna ytor i husets kärna byggde på idén om det så kallade ”kombikontoret”, som var en nyhet i början på 1980-talet.

Anticimex kontorsbyggnad är mycket välbevarad, särskilt vad gäller exteriören. AIX har på uppdrag av Anticimex genomfört förundersökning och konsekvensanalys inför en planerad ombyggnad av huset.

Foto: AIX Arkitekter