Färgfabrik i Nykvarn

På platsen för ett tidigare pappersbruk vid Turingeån i Nykvarn projekterade vi en ny färgfabrik som ersatte den gamla i Stockholm. Anläggningens verksamhet är av stor komplexitet. Den omfattar dels en nybyggnad för processtankar, blandning, reningsverk och fläktrum dels en ombyggnad av befintliga byggnader för fyllningslinjer, laboratorier, kontrollrum och kontor. Samordning och logistik har varit ledorden i projekteringen. Nybyggnad omfattar ca 2 000 kvm och ombyggnad ca 4 000 kvm. Fabriken invigdes våren 2008.

Foto: Mats Håkansson