Antikvarisk kontroll och restaurering

Orangeriet vid Åkeshovs slott uppfördes på 1740-talet. Arkitekt kan ha varit Carl Hårleman, som arbetade med en ombyggnad av slottets huvudbyggnad vid samma tid. Interiören hade genom ombyggnader under 1900-talet förlorat mycket av sitt ursprungliga karaktär. Under 2008-2009 har orangeriet byggts om för att tjäna som lokal för den konferensverksamhet som sedan fler år bedrivs i de övriga byggnaderna på slottsområdet. Projektet har omfattat byggnadens interiör och en huvudtanke har varit att förändra planlösningen med syfte att få tillbaka byggnadens ursprungliga utseende. Restaureringen har projekterats av AIX i samarbete med beställaren. Utformning av ny fast inredning, ytskikt, färgsättning och belysning har utförts av AIX. Vi  har även ansvarat för den antikvariska kontrollen och i ett tidigare skede även tagit fram en antikvarisk förundersökning och en konsekvensanalys.

Foto: AIX Arkitekter