Antikvarisk medverkan

Philipshuset, bestående av ett kontorshus och ett magasin, uppfördes 1930-1931 för Svenska Aktiebolaget Philips efter ritningar av arkitekten Sigurd Lewerentz. Ursprungligen hade byggnaderna målade betongfasader i en ockragul kulör och smäckra metallfönster från Idesta i Eskilstuna. Gatufasadens neonskyltar – som suttit på reklammasten på Stockholmsutställningen 1930 – bidrog starkt till byggnadens karaktär. Projektet tillhör funktionalismens pionjärverk i Stockholm, men husen har byggts om i flera omgångar och är idag förhållandevis okända.

AIX arbetar sedan hösten 2011 med ett projekt som syftar till att göra en mycket långtgående rekonstruktion av gathuset, samtidigt som magasinet på gården byggs om till bostäder. Den antikvariska delen av uppdraget är omfattande och innehåller en mängd olika moment, bland annat framtagande av kunskapsunderlag, antikvarisk konsekvensanalys och riktade pedagogiska insatser.