2011.04.18

Projekt i Turkiet

Vår medarbetare Robert Rignell har fått i uppdrag att granska pågående projektering inför PPP-upphandling av ett stort nybyggnadsprojekt i Ankara avsett för bl.a. landets livsmedels- och läkemedelskontroll. Projektet är initierat av Turkiska hälsoministeriet och innehåller ett antal byggnader med biomedicinska referenslaboratorier (även skyddsklass 3 och 4), försöksdjuranläggning, administrationsbyggnader, restaurang- och kongressbyggnad, godsterminal, teknisk försörjningscentral, parkeringsanläggning o.dyl. Hela projektet är på 380 000 kvm och struktureras som ett samlat campus. Uppdraget omfattar seminarier på plats i Ankara och ska resultera i en skriftlig Architectural Review.