AIX arkitekter medverkar tillsammans med våra beställare till att ta fram projektanpassade miljöplaner och miljöprogram. Nybyggnadsprojekt belastar givetvis miljön men det finns mycket att vinna i beräkningen av en byggnads totala livslängd. Vi tar vara på byggnadens möjlighet till resiliens; dess flexibilitet, tänjbarhet och receptivitet är över tiden ovärderliga egenskaper. Flera av våra projekt har hög miljöklassning, här några goda exempel värda att lyfta fram.

Kungliga Musikhögskolan. Ambitionen med nya KMH är att skapa ett nytt centrum för musiklivet i Stockholm samtidigt som platsens kulturhistoriska värden tillvaratas. Under projekteringen arbetade vi utifrån målet att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Inflyttning i maj 2016.... Läs mer

KTH 43:25 Hållbarhetshuset. Alldeles intill Erik Lallerstedts äldre campusbyggnader har vi ritat en ny byggnad som passar väl in bland de närliggande byggnaderna, såväl de äldre som de senare byggda husen. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.... Läs mer

Rudboda skola. Lidingö stad har satsat på en kvalitativ skola med höga miljömål, generösa lokaler för eleverna och en ny stor idrottssal. Skolan har certifierats med Miljöbyggnad Guld och invigdes i augusti 2014.... Läs mer

Lugnets skola. På Sickla Udde i Hammarby sjöstad har AIX ritat en helt ny kommunal skola. Skolan har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad Guld och nominerades 2014 till Årets Stockholmsbyggnad av Stockholms stad.... Läs mer

KMC Linköping. Byggnaden är en del av Translationellt Medicinskt Centrum (TMC) och innehåller lärosalar och övningshallar. Byggnaden har projekterats för att uppfylla Akademiska Hus miljökrav Miljöbyggnad klass Silver.... Läs mer

Kv Skeppshandeln 1. Kvarteret Skeppshandeln är placerat intill Hammarby Sjö och Hammarbyverket i Södra Hammarbyhamnen och innehåller hotell, lägenhetshotell, handel, garage och kontor. Ett nytt stadskvarter i Hammarby Sjöstad. Byggnaden är preliminärt certifierad enligt svenska klassningssystemet Miljöbyggnad, nivå Guld. ... Läs mer