Projekt
Beställare
ort
Tengbom arkitekter
Stockholm
Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Uppsala
Stockholms Konserthusstiftelse
Stockholm
Higab (Göteborgs stads fastighetsbolag)
Göteborg
Solna stad
Solna
Mälardalens högskola
Eskilstuna
Järfälla kommun
Järfälla, Stockholm
Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm
Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm
Sveriges riksdag
Stockholm
JM och Almgren Fastigheter
Göteborg
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Kungliga Musikhögskolan
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Skanska
Solna
Råsta Projektutveckling AB
Solna
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Jernhusen
Flemingsberg, Stockholm
Årehus
Duved
Besqab
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Stockholms fastighetskontof
Stockholm