Projekt
Beställare
ort

Solna Business Park. Solna Business Park står inför en omvandling. Läget precis vid Sundbybergs nya sta... Läs mer

Westander, Gullmarsplan. Westander är Sveriges snällaste PR-byrå och de vet hur viktig arbetsplatsen är för att b... Läs mer

Folkoperan. AIX Arkitekter har på Folkoperans uppdrag omgestaltat salongen från skiss till färdigställande. Den bä... Läs mer

Mälardalens högskola, campus Västerås. För Mälardalens högskola i Västerås har vi projekterat inredning och omb... Läs mer

Kry vårdcentraler. Vi har på uppdrag av Kry utarbetat ett koncept för företagets nya verksamhetsområde med fysi... Läs mer

Kontor Historiska museet. Statens historiska museer är en myndighet som samlar flera museer: Hallwylska museet, His... Läs mer

Mälardalens högskola, campus Eskilstuna. Mälardalens högskola är lokaliserad på två orter, Västerås o... Läs mer

Kabelverket 17. 2021 är det inflyttning i Kv. Kabelverket 17 i nya Älvsjöstaden. Det är det första av de ... Läs mer

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihi... Läs mer

Ålstaskolan. Järfällas nya stadsdel Barkarbystaden växer. Alldeles vid kanten till Järvareservatet planeras Ålst... Läs mer

Sture. Projektet kommer innebära ett återskapande av kulturhistoriska värden, ökad offentlighet inuti och ... Läs mer

Hotell Östra Hagastaden, Kv. 16. Hotellet är en del av Hagastaden, den nya stadsdelen mellan Stockholms inners... Läs mer

Järvabadet. Ett nytt utomhusbad med målet att öka simkunnigheten i Järvaområdet samt att skapa en inkluderande... Läs mer

Kv Trollskogen. I det nya området Annedal i nordvästra Stockholm har vi ritat ett kvarter som med enkla arkitektonisk... Läs mer

ABE-skolan KTH 43:25 Hållbarhetshuset. I den kulturhistoriskt känsliga miljön vid Osquars backe har vi ritat e... Läs mer

Villa F. Att bevara det befintliga husets ursprungliga karaktär var en viktig utgångspunkt när 40-talsvillan i Täby... Läs mer

Telefonplanshallen. I stadsdelen Västberga i Stockholm ska en ny idrottshall ersätta den befintliga vid Västberg... Läs mer

Fjätervålen. I norra Dalarna, invid Nipfjällets naturreservat, ligger Fjätervålen. Denna småskaliga fjällby sk... Läs mer

Hammarbyterrassen. Kvarteret Båtturen 2 är ett kontorshus placerat i Hammarby Sjöstads västra del, i närhet a... Läs mer

Pirhuset. Södra Värtan är den senaste detaljplanen i Stockholms stora utbyggnadsområde Norra Djurgårdsstaden. ... Läs mer

Flen bollhall. AIX har utformat en ny idrottshall utmed Drottninggatan i Flen med angöring både från g... Läs mer

Trägården. Trägården är ett litet kvarter i centrala Duved med små lägenheter. De är planerade för i... Läs mer

Hjorthagens idrottshall. Gasverksområdet i Hjorthagen genomgår nu en stor förvandling och ett underlag till detalj... Läs mer

Östermalms saluhall. Östermalms praktfulla saluhall genomgår en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambit... Läs mer