Projekt
Beställare
ort
Ahrbom och Partner Arkitektkontor
Stockholm
Ahrbom & Partner Arkitektkontor (Byggherre: Statens fastighetsverk)
Stockholm
Sveriges riksdag
Stockholm
JM och Almgren Fastigheter
Göteborg
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Statens fastighetsverk
Stockholm
Kungliga Musikhögskolan
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Skanska
Solna
Råsta Projektutveckling AB
Solna
Stockholms Fastighetskontor
Stockholm
Jernhusen
Flemingsberg, Stockholm
Årehus
Duved
Besqab
Stockholm
Hufvudstaden
Stockholm
Stockholms fastighetskontof
Stockholm
JM AB
Kallhäll
Årehus AB
Åre
KMH
Stockholm
Stavanger Kommun genom ”Nytt konserthus i Stavanger”
Stavanger, Norge
Stockholms Fastighetskontor
Järvafältet, Stockholm
Copperhill Mountain Lodge AB
Åre
Österåker-Östra Ryds församling
Östra Ryd, Österåker