Projekt
Beställare
ort

Kabelverket 17. AIX har för Familjebostäder och NCC ritat det blivande kvarteret som kommer att innehålla 1... Läs mer

Kabelverket 360. Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihi... Läs mer

Ålstaskolan. Järfällas nya stadsdel Barkarbystaden växer. Alldeles vid kanten till Järvareservatet planeras Ålst... Läs mer

Sture. Projektet kommer innebära ett återskapande av kulturhistoriska värden, ökad offentlighet inuti och ... Läs mer

Hotell Östra Hagastaden, Kv. 16. Hotellet är en del av Hagastaden, den nya stadsdelen mellan Stockholms inners... Läs mer

Järvabadet. Ett nytt utomhusbad med målet att öka simkunnigheten i Järvaområdet samt att skapa en inkluderande... Läs mer

Kv Trollskogen. I det nya området Annedal i nordvästra Stockholm har vi ritat ett kvarter som med enkla arkitektonisk... Läs mer

Villa F. Att bevara det befintliga husets ursprungliga karaktär var en viktig utgångspunkt när 40-talsvillan i Täby... Läs mer

Telefonplanshallen. I stadsdelen Västberga i Stockholm ska en ny idrottshall ersätta den befintliga vid Västberg... Läs mer

Fjätervålen. I norra Dalarna, invid Nipfjällets naturreservat, ligger Fjätervålen. Denna småskaliga fjällby sk... Läs mer

Hammarbyterrassen. Kvarteret Båtturen 2 är ett kontorshus placerat i Hammarby Sjöstads västra del, i närhet a... Läs mer

Pirhuset. Södra Värtan är den senaste detaljplanen i Stockholms stora utbyggnadsområde Norra Djurgårdsstaden. ... Läs mer

Flen bollhall. AIX har utformat en ny idrottshall utmed Drottninggatan i Flen med angöring både från g... Läs mer

Trägården. Trägården är ett litet kvarter i centrala Duved med små lägenheter. De är planerade för i... Läs mer

Hjorthagens idrottshall. Gasverksområdet i Hjorthagen genomgår nu en stor förvandling och ett underlag till detalj... Läs mer

Östermalms saluhall. Östermalms praktfulla saluhall genomgår en omfattande om- och tillbyggnad med hög ambit... Läs mer

TechTensta. TechTensta är en digital skaparverkstad i stockholmsförorten Tensta som ska rusta unga i Järva med ko... Läs mer

Kv. Docenten. Kv. Docenten i Uppsalas nya stadsdel Rosendal ska vara representativt för SKB:s filosofi och ... Läs mer

Konserthuset Stockholm. Stockholms Konserthus ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Byggnaden ans... Läs mer

Göteborgs Stadsteater. Göteborgs stadsteater uppfördes 1934 efter ritningar av Carl Bergsten. Huset blev byggnad... Läs mer

Solna simhall. Nu har startskottet gått för en ny och efterlängtad simhall i Solna. Badhuset placeras i anslutning ti... Läs mer

Mälardalens högskola. AIX har för Mälardalens högskola arbetat med att utforma en varm, inspirerande och mo... Läs mer

Veddesta. AIX påbörjade 2016 ett arbete för att med utgångspunkt i den befintliga miljön ta fram en ny struktur... Läs mer

Kungliga Operan. AIX har inom projektet ”Ny Opera i Operan” tagit fram en kulturmiljöanalys (KMA) som ett av fler... Läs mer