• Projekt

 • Projekt
  Beställare
  ort
  Stockholms Fastighetskontor
  Stockholm
  Statens fastighetsverk
  Stockholm
  Kungliga Musikhögskolan
  Stockholm
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Stockholms Fastighetskontor
  Stockholm
  Skanska
  Solna
  Råsta Projektutveckling AB
  Solna
  Stockholms Fastighetskontor
  Stockholm
  Jernhusen
  Flemingsberg, Stockholm
  Besqab
  Stockholm
  Hufvudstaden
  Stockholm
  Stockholms fastighetskontof
  Stockholm
  JM AB
  Kallhäll
  Årehus AB
  Åre
  KMH
  Stockholm
  Stavanger Kommun genom ”Nytt konserthus i Stavanger”
  Stavanger, Norge
  Stockholms Fastighetskontor
  Järvafältet, Stockholm
  Copperhill Mountain Lodge AB
  Åre
  Österåker-Östra Ryds församling
  Östra Ryd, Österåker
  Sjönära Restauranger AB
  Ekerö
  Gustaf Vasa församling, FSN
  Stockholm
  Skara Stift, Pastoratet i Skara, Skara Kommun och Länsstyrelsen i Västra Götaland.
  Varnhem, Skara kommun
  SETRA Plusshus
  Skellefteå
  Statens fastighetsverk
  Uppsala