Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
WUF7 UN Habitat World Urban Forum
Sveriges utställning i Medellin, Colombia

WUF7 UN Habitat World Urban Forum

AIX ritade montern på Sveriges utställning vid World Urban Forum 2014 i Medellin, Colombia. Den fokuserade på modern träarkitektur och visade bland annat förslag till student- och forskarlägenheter för ett International Exchange Center vid Jiao Tong University i Shanghai.

Sveriges Träbyggnadskansli arrangerade i samarbete med Boverket Sveriges utställning vid World Urban Forum 2014 under temat ”Sweden Innovation for Growing Cities”. Sverige ville i detta sammanhang marknadsföra sin kunskap om ansvarfullt skogsbruk och modern träbyggnadsteknik. Vårt uppdrag var att skapa en utställning med fokus på träarkitektur som presenterade flervånings trähus som ett hållbart alternativ i den urbanisering som pågår för fullt i det vi vant oss vid att kalla för utvecklingsländer eller tredjevärlden. Utställningen redovisade också miljöresonemang kring långa transporter och gav aspekter på sociala program för hållbarhet och långsiktig välfärd.

Under de närmaste fyrtio åren kommer världen att bygga lika mycket urbana miljöer som vi hittills gjort genom hela världshistorien. Byggindustrin bedöms normalt konsumera 40 procent av världens totala behov av energi. Valet av byggnadsmaterial och byggteknik kommer därmed att vara en avgörande fråga för att tackla klimathotet. Den svenska utställningen ville på ett pedagogiskt sätt belysa att ökad kunskap om skog och användningen av trä kan utgöra ett väsentligt verktyg för att klara denna utmaning. Montern doftade trä och lyfte fram betydelsen av att kunna använda en förnyelsebar råvara i världens alla stads- och samhällsbyggen. Som ett exempel visade utställningen AIX förslag till student- och forskarlägenheter för ett International Exchange Center vid Jiao Tong University i Shanghai.  

WUF7 UN Habitat World Urban Forum
WUF7 UN Habitat World Urban Forum
WUF7 UN Habitat World Urban Forum
WUF7 UN Habitat World Urban Forum

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.