Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Vreten8 entré fasad ombyggnad aix arkitekter CapMan transformation kontorsentré
Transformerad kontorsentré

Vreten 8

På uppdrag av CapMan Real Estate har AIX projekterat ombyggnaden för entré och sockelvåning i kontorshuset Vreten 8.

Byggnaden var ursprungligen en bilverkstad uppförd 1948, som byggdes om och utökades som volym under 1980-talet. Huset fick då en ny funktion och en annan karaktär med en fasad av guldeloxerad aluminium. Entrévåningens fasad har sedan dess byggts om och kompletterats med byggnadselement i kulör och gestaltning som avviker från både 1940-talets ursprungliga uttryck och 1980-talets tillägg.

Vreten8 entré fasad ombyggnad aix arkitekter CapMan transformation kontorsentré

I vårt förhållningssätt vid ombyggnader söker vi alltid att med små medel föreslå åtgärder som förtydligar och bygger vidare på de värden som redan finns, värden som ibland ligger djupt begravda under senare tiders tillägg. En helhet gestaltas, där tillägg är tydligt avläsbara som inpassningar sprungna ur vår tid, säger David Hanson.

Insatsen söker binda ihop det postmoderna med ett enhetligt uttryck i entrévåningen, bland annat det på högkant stående klinkern, som var vanligt förekommande i sockelvåningar under ursprungsbyggnadens tid.

Johan Engström

I samarbete med CapMan har vi tagit ett samlat grepp om fasadens utformning. I ett första steg genomförs åtgärder för att sockelvåningen från 1940-talet och resterande delar från 1980-talet ska få en sammanhållen gestaltning. En viktig aspekt har varit att ge huvudentrén en tydligare fokus i gatumiljön och en mer framskjuten placering i entrévåningen. Med hjälp av material och ljusdesign skapas en bättre balans mellan huvudentrén och sin sidoentré som är belägen i den fint asymmetriskt placerade lågdelen från 1940-talet.

Kontaktperson

David Hanson

David Hanson

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.