Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Vildmannen
Antikvarisk medverkan och dokumentation efter brand och inför återuppbyggnad

Vildmannen

På uppdrag av fastighetsbolaget Hufvudstaden AB har AIX medverkat antikvariskt i återuppbyggnaden av den brandskadade byggnaden Vildmannen på Biblioteksgatan i Stockholm.

Förutom antikvarisk expertiskunskap i projektering och produktion har AIX bidragit med framtagande av antikvariska dokument som antikvarisk förundersökning, konsekvensanalys av planförslag och bevarande av byggnadsdetaljer. Vidare har AIX dokumenterat rum, snickerier och byggnadsdetaljer med traditionell uppmätning samt med 3D skanning.

Vildmannen 7 uppfördes som bostadsfastighet 1897 efter ritningar av arkitekterna Erik Josephson och Gottfrid Karlsson. Byggnaden fick påkostade och säregna gatufasader i roslagsandsten med inslag av rik dekor med inspiration från brittiska och franska medeltida palats. Även delar av interiören var rikt utsmyckad.

Vildmannen

Branden 2017

I november 2017 eldhärjades byggnaden svårt och fick mycket omfattande skador. Mer än halva byggnaden totalförstördes inklusive den välbevarade och rikt utsmyckade huvudentrén och trapphuset mot Biblioteksgatan. Övriga delar av byggnaden fick så omfattande skador av eld, rök och vatten att de inte kunde bevaras.

Vildmannen

Bevarande och rekonstruktion

Mot förmodan klarade sig all skulptural utsmyckning i fasaderna. De delar av fasaderna som sedan tidigare ändrats och det som skadats vid branden har rekonstruerats till 1897 års utseende. Även fönstersnickerierna har återförts till 1800-talets utseende i fasaderna.

Den rikt skulpterade ekporten, som turligt nog var på verkstad vid branden, har återmonterats. Entrérummet mot Jakobsbergsgatan har rekonstruerats med kryssvalv, bjälktak, paneler och stuckdekor. Den enda bevarade kakelugnen har murats upp på nytt i en av de nya bostadslägenheterna.

Vildmannen
Vildmannen

Stadion arkitekter var ansvariga arkitekter för återuppbyggnaden av Vildmannen. De arkitekter som deltagit från AIX sida har i huvudsak arbetat med dokumentation och uppmätning.

Foto: exteriör Erik G Svensson, Hufvudstaden. Interiör Johan Rittsél, AIX.

Vildmannen
Rivning och återuppbyggnad. En ny fastighet byggs innanför den unika 120 år gamla stenfasaden. Foto: Peder Lindbom.
Vildmannen
Vildmannen på Biblioteksgatan under återuppbyggnad. Foto: Antonius van Arkel.
Vildmannen
Entré efter rekonstruktion. Den rikt skulpterade ekporten fanns bevarad då den var på verkstad under branden. Foto: Johan Rittsél.
Vildmannen
Interiör, entrén efter återuppbyggnaden. Foto: Johan Rittsél.

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.