Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Vildmannen
Antikvarisk medverkan och dokumentation efter brand och inför återuppbyggnad

Vildmannen

På uppdrag av fastighetsbolaget Hufvudstaden AB är AIX antikvariskt medverkande i återuppbyggnaden av den brandskadade byggnaden Vildmannen på Biblioteksgatan i Stockholm.

Förutom antikvarisk expertiskunskap i projektering och produktion har AIX bidragit med framtagande av antikvariska dokument som antikvarisk förundersökning, konsekvensanalys av planförslag och bevarande av byggnadsdetaljer. Vidare har AIX dokumenterat rum, snickerier och byggnadsdetaljer med traditionell uppmätning samt med 3D skanning.

Vildmannen 7 uppfördes som bostadsfastighet 1897 efter ritningar av arkitekterna Erik Josephson och Gottfrid Karlsson. Byggnaden fick påkostade och säregna gatufasader i roslagsandsten med inslag av rik dekor med inspiration från brittiska och franska medeltida palats. Även delar av interiören var rikt utsmyckad.

Vildmannen

Branden 2017

I november 2017 eldhärjades byggnaden svårt och fick mycket omfattande skador. Mer än halva byggnaden totalförstördes inklusive den välbevarade och rikt utsmyckade huvudentrén och trapphuset mot Biblioteksgatan. Övriga delar av byggnaden fick så omfattande skador av eld, rök och vatten att de inte kunde bevaras.

Vildmannen

Bevarande och rekonstruktion

Mot förmodan klarade sig all skulptural utsmyckning i fasaderna. De delar av fasaderna som sedan tidigare ändrats och det som skadats vid branden kommer att rekonstrueras till 1897 års utseende. Även fönstersnickerierna återförs till 1800-talets utseende i fasaderna.

Den rikt skulpterade ekporten, som turligt nog var på verkstad vid branden, kommer att återmonteras. Entrérummet mot Jakobsbergsgatan kommer att rekonstrueras med kryssvalv, bjälktak, paneler och stuckdekor. Den enda bevarade kakelugnen kommer att muras upp på nytt i en av de nya bostadslägenheterna.

Stadion arkitekter är ansvariga arkitekter för återuppbyggnaden av Vildmannen. De arkitekter som deltagit från AIX sida har i huvudsak arbetat med dokumentation och uppmätning.

Vildmannen
Vildmannen
Vildmannen

Kontaktperson

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.