Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Veddesta
Stadsutveckling i Järfälla

Veddesta

Nybyggnad, Stadsbyggnad

AIX påbörjade 2016 ett arbete för att med utgångspunkt i den befintliga miljön ta fram en ny strukturplan för området Veddesta i Järfälla kommun.

Syftet var att omvandla det som idag är ett relativt perifert industriområde till en stadsmässig struktur med sammanhängande stråk och platser, slutna kvarter med tydliga gränser mellan offentligt och privat, levande bottenvåningar och trygga miljöer. Området som kommer att växa fram under lång tid har alla förutsättningar att bli en stad med bra boendemiljöer, grönytor, arbetsplatser samt platser för sport och rekreation.

Planområdet är stort och de omgivande miljöerna är varierande i både skala, karaktär och innehåll. Den nya strukturen ska tillåta olika skalor och typologier på samma gång som området måste få en egen identitet. Ett av målen har varit att frångå den bilorienterade struktur som finns idag och skapa en miljö där grönska och rörelse är en självklar del av stadsrummet och gatorna har bra utrymme för gång och cykel.

Veddesta

Buss, tunnelbana och pendeltåg

Att frångå den bilorienterade strukturen möjliggörs genom en närmast unik tillgång till kollektivtrafik. Området har sedan 2016 en ny pendeltågsstation där även regionaltåg kan stanna. Genom den så kallade Stockholmsöverenskommelsen 2013 beslutades att tunnelbanans blå linje till Akalla ska förlängas till Barkarbystaden och Veddesta och vara färdig ca år 2025. Utöver det kommer en ny bussterminal byggas i direkt anslutning till övriga trafikslag. På sikt kommer detta att bli en av de viktigaste trafiknoderna i norra Storstockholm.

AIX del i projektet har fördjupats i takt med att strukturen har vuxit fram och vår roll har kommit att även involvera fördjupade kvartersstudier, planhandlingar, planprogram, kvalitetsprogram etc. Vi arbetar nära Järfälla kommun som processtöd och har även ett uppdrag att hålla samman strukturplanen i Veddesta med Barkarbystadens framväxande struktur och bevaka projektens övergripande stadsbyggnadsprinciper så att de utgör en sammanhängande helhet.

KONTAKTPERSONER

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.