Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
generalkonsultuppdrag tillgänglighetsanpassning uppdatering ventilationssystem
modernare lokaler för församlingen

Västerledskyrkan

Stockholms första ”funkiskyrka”, invigd 1932, har genomgått sin andra genomgripande ombyggnad. Nu har kyrkan ökad tillgänglighet, upprustade tekniska installationer och utvidgade, modernare lokaler för församlingen. AIX engagerades som generalkonsult och arkitekt, samt som byggnadsantikvarie för den omfattande ombyggnaden.

generalkonsultuppdrag tillgänglighetsanpassning uppdatering ventilationssystem

Västerledskyrkan uppfördes åren 1931-1932 efter ritningar av arkitekten Birger Borgström i funktionalistisk stil. Redan 1968 genomgick kyrkan en omfattande om- och tillbyggnad ritad av sonen Hans Borgström. Tillbyggnaden var mycket väl anpassad till den befintliga kyrkobyggnaden.

År 2006 togs det fram en vård- och underhållsplan för kyrkan som fick till följd att församlingen beslutade sig för att förnya det bristfälliga värmesystemet. I samband med detta föreslogs ytterligare ombyggnader för ökad tillgänglighet och församlingens med tiden förändrade behov och krav på funktionella utrymmen

generalkonsultuppdrag tillgänglighetsanpassning uppdatering ventilationssystem

Ytterligare åtgärder var; en omfattande tillgänglighetsanpassning, uppdatering av ventilationssystemet, brand- och inbrottssäkerhet samt utvidgning och yteffektivisering av församlingens lokaler som samkvämssal, kök, sanitetsutrymmen, förråd, verkstad och kontor.

generalkonsultuppdrag tillgänglighetsanpassning uppdatering ventilationssystem

AIX har sedan 2009 samarbetat med församlingen och studerat olika förslag på om- och tillbyggnad. Under 2012/13 genomförde vi ett generalkonsultuppdrag för projektering och bygguppföljning av den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen, en invändig ombyggnad med minimala ingrepp i kyrksalen och mycket begränsat påverkan på mark och fasad.

Åtgärder genomfördes med största möjliga noggrannhet och försiktighet för att begränsa fysiska ingrepp. På detta sätt blev det bl. a möjligt att trots byte från oljepanna till fjärrvärmeanslutning ha kvar det befintliga, mycket diskreta, värmeledningssystemet med infällda rör och element.

Kontaktperson

Anne Teresiak

Anne Teresiak

Arkitekt SAR/MSA, BAS-P

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.