Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Utställningslokal för Sveriges äldsta kyrkoruin

Varnhem – Kata gård

Nybyggnad

2005 inleddes utgrävningar av en kulle intill Varnhems klosterkyrka. Man fann där rester av en gårdskyrka från 900-talet som vittnar om att Västergötland kristnades 100 år tidigare än vad som var känt.

Ruinen är lämningar av Sveriges äldsta kristna kyrkorum och förmodligen även äldsta rum överhuvudtaget. Kata heter kvinnan som styrde gården och lät bygga kyrkan, varför platsen fått namnet Kata gård.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter

Överbyggnad med rum för berättelser

För att göra den gamla kyrkan tillgänglig för besök måste kyrkogrunden med sina gravplatser skyddas från väder och vind.

Med en överbyggnad skyddas grunden, men bildar också ett rum för upplevelse och gestaltning av berättelser om platsen och dess historia. Byggnaden är konstruerad av limträbalkar som bildar en liksidig triangel i sitt tvärsnitt, en takstol.

Träkonstruktion

Takstolarna är placerade på horisontella syllar av limträ, som vilar på ett antal pelare i marken. Byggnadens lutande väggar är täckta av ett trätjärat faltak.

Katas grav

Rummet över grunden ligger öppet för att kunna se murverket från ovan. Längs glasade räckesbröstningar kan man se källare till långhus och kor. Även Katas grav från mitten av 1000-talet kan ses genom det glasade golvet.

Ett genombrott i kalkstensmuren synliggör snittet av grundmuren och ger tillträde till stenkällaren. Golvet i källaren har fått en enkel brädtäckning över jorden. En eldriven hissplattform med glasade väggar har installerats mellan källare och överbyggnad som tillgängligt alternativ till entrétrappan.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter

Arkeologiskt skydd

Överbyggnaden som gränslar över ruingrund och grav är 12 meter bred, 19 meter lång samt 12 meter hög. Byggnaden är utan uppvärmning.

Foto: Antonius van Arkel, AIX Arkitekter

Den befintliga vägen på klosterkyrkans mark har fått hårdgjord yta för att underlätta besöket uppe på kullen.
Överbyggnaden invigdes i maj 2017 och har blivit ett utomordentligt populärt resmål där det ligger tillsammans med Varnhems klosterkyrka.

Omgivningarna kring Kata Gård och klosterkyrkan i Varnhem.
Sektion
Fasad
Plan, utgrävning

Kontaktperson

Klas Eriksson

Arkitekt SAR/MSA
BAS-P

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.