Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Uppsala Universitetshus
HUSARKITEKTUPPDRAG OCH OMBYGGNADSPROJEKTERING

Uppsala universitetshus

Uppsala universitetshus är ett statligt byggnadsminne. Byggnaden och parken uppfördes enligt ritningar av Theodor Holmgren mellan 1877 och 1887, intill domkyrkan och universitetets första centralbyggnad, Gustavianum.

Den ursprungliga verksamheten pågår i byggnaden än idag och dess roll som samlande punkt stärks, då institutionerna flyttar till campus utanför staden. För att verksamheten ska kunna fortsätta har vi arbetat med projektering av tillgänglighetsanpassning, brandsäkerhet och förnyad teknisk utrustning. Vi har även arbetat med underhåll av stendetaljer i fasaderna och mindre anpassningar som den omfattande verksamheten behövt löpande.

Förhallen är en av den svenska 1800-talsarkitekturens förnämsta rumsskapelser.

Uppsala Universitetshus

Den kröns av tre likformiga glaskupoler.

Aulan

Den halvcirkelformade aulan är byggnadens hjärta och rymmer upp till 2000 personer. Det finns även lärosalar och många andra praktrum i byggnaden.

Vi leder en stor expertgrupp där vi i samråd med brukarna och med kunskap om byggnadens historik arbetat fram system, placering och utformning.

Underhåll görs med traditionella material och metoder, exempelvis byts vittrad fasadsten där allvarliga skador finns mot ny, som bryts och huggs på traditionellt sätt. Delar med mindre och ofarliga skador sparas som en del av byggnadens patina.

Teknisk utrustning som är en del av vår tids behov infogas utan att skada helhetsintrycket och med möjlighet till utbyte utan stora ingrepp.

Interiörens fantastiska dekormålningar har fästs in och ilagats av konservatorer. Den älskade byggnaden ska även framledes vara en harmonisk helhet som används flitigt.

Den så kallade “ljusduschen” som med varmt ljus leder besökarna fram till hissen har vi själva designat och den nominerades 2018 till Design S i kategorin ljusgestaltning.

Vi har under tidigare etapper projekterat restaurering av hörsalar och vaktmästeri med bland annat ny fast inredning och återförande av ursprunglig färgsättning. Mona Lantzourakis är husarkitekt sedan 2012.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.