Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Ulleråker, Uppsala
Gröna gran(n)ar

Ulleråker

I Uppsalas nya utvecklingsområde Ulleråker utvecklar vi en tät, grönskande och hållbar stadsdel åt Uppsalahem. Stadsdelen omfattar flera kvarter i utvecklingsområdet där vi tar fram nya stadsmässiga stadskvarter med naturvärden i fokus.

Vi samarbetar med ekologer och kulturmiljöexperter för en bilfri stadsdel med gång och cykelvänliga grönskade gatu- och microtorg. Inom stadsdelen finns både låga hus och lugna bostadsgator med hög boendekvalitet och plats för lek och rekreation, men också högintensiv stadsmiljö med många butiker och service.

Gårdarna ges bra planteringsmöjligheter utan garage. Parkeringsplatser planeras i ett mobilitetshus som gömts i ett bostadskvarter med välbehövliga ungdomslägenheter. Kvarteren omges av en känslig naturmiljö varför mötet mellan natur och bebyggelse utformas med stor noggrannhet som ger många utblickar och naturkontakt. Bevarandet av de höga ekologiska värdena är i fokus och därför utreds flera parallella spår för att skapa optimala lösningar. Stadsutvecklingen planeras för trästomme.

Ulleråker, Uppsala

Stadsdelen har analyserats kontinuerligt utifrån undersökningar av microklimat, dagsljusanalyser, workshops för social hållbarhet och ett varierat stadsliv. Stadsdelen omfattar förutom bostäder även handel och mobilitetshus samt förskolor med stora förskolegårdar för lek och variation.

Kontaktperson

Fredrik Ekerhult

Fredrik Ekerhult

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.