Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Tyresö kyrka
Modernisering, tillägg och restaurering

Tyresö kyrka

Ombyggnad

Ända sedan slutet av 1990-talet har vi kontinuerligt utfört en rad uppdrag i och omkring Tyresö kyrka. Alltifrån en ny väntrumsbyggnad till en bisättningsbyggnad med inbyggd kistkyl.

AIX har projekterat en ny stenläggning på kyrkogårdsgångarna och åtgärder för omhändertagande av takvatten från hela kyrkobyggnaden. Vi har även medverkat vid olika invändiga åtgärder och förändringar i kyrkan. Till exempel utfördes ny förvaringsinredning och kompletterande fast och lös inredning i kyrkorummet.

I samband med installation av bergvärme hade vi uppdrag att projektera en omfattande ombyggnad av den befintliga ekonomi- och förvaringsbyggnaden längs med norra bogårdsmuren. Rumsindelning och användning anpassades till dagens behov och en ny förvaringsinredning för de kyrkliga textilierna tillkom.

I samband med den nya värmeinstallationen hade vi även ett övergripande gestaltningsansvar för de ombyggnadsåtgärder och anpassningar som krävdes i kyrkorummet.

Tyresö kyrka

I sakristian gjordes en komplettering med ny inredning i form av löst förberedelsealtare samt ett textilskåp, delvis för exponering och visning av textilier.

Tyresö kyrka

Gestaltningsprinciper för all ny inredning har varit att använda massivträ av hög kvalitet, sammanfogat genom traditionell snickeriteknik, men samtidigt med ett nutida formuttryck som inordnar sig i den befintliga helhetsmiljön.

Alla uppdrag har omfattat hela processen från ansökan om länsstyrelsetillstånd och ekonomiska bidrag från stiftet, via bygglovprocesser, upphandling av entreprenader och medverkan under genomförandetiden, fram till och med slutbesiktning.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.