Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Trollhättans kanal- och slussområde
Vårdprogram

Trollhättans kanal- och slussområde

AIX har på uppdrag av Sjöfartsverket upprättat ett vårdprogram för bostadshusen inom Trollhättans kanal- och slussområde. Trollhättan kanal- och slussområde är en av Sveriges viktigaste industrihistoriska miljöer och innehåller ett stort antal bostadshus där sluss- och kanalvakter tidigare bodde.

Projektet har omfattat ett större vårdprogram för hela sluss- och kanalområdet och där AIX arbetat med vårdprogram för bostadshus och komplementbebyggelse, som uthus och förråd. Vårdprogrammet är ett viktigt kunskapsunderlag om byggnaderna historia och ska vara ett stöd i arbetet med att bevara de kulturhistoriska värdena.

Trollhättans kanal- och slussområde

Området innehåller flera generationer av slussar och kanaler som uppförts år 1800, år 1844 och år 1916. De första slussarna byggdes på privat initiativ och de sista av staten. Syftet har hela tiden varit att underlätta transporter mellan Värnen och Kattegatt längs Göta Älv. Under framför allt andra delen av 1800-talet uppfördes ett större antal bostäder inom området. Bostäderna var till för personalen som arbetade med slussandet, så som sluss- och brovakter, snickare och tjänstepersoner.

Trollhättans kanal- och slussområde

Kanal- och slussområdet är idag statligt byggnadsminne som ägs och förvaltas av Sjöfartsverket. Området är fortfarande en i allra högsta grad levande miljö, där lastfartyg och fritidsbåtar samsas i kanal och slussar. Hela kanalområdet är också en viktig utemiljö för trollhätteborna och de flesta av bostadshusen ligger längs välbesökta gångvägar.

Trollhättans kanal- och slussområde

Arbetet har utförts tillsammans med HOS Arkitekter och har bestått av inventering, arkivstudier och kulturhistorisk värdering av miljöerna. Stora delar av arbetet har handlat om att sätta mål och ta fram särskilda vårdkrav för miljön. Mål och vårdkrav har anpassats efter byggnadernas kulturhistoriska värden, men utgår också från behov och förutsättningar på platsen. Vi har också tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys som beskriver hur kulturhistoriska värden kan skadas, till exempel vid ett förändrat klimat.

Övriga delar av vårdprogrammet tas fram av Fredrikssons arkitekter samt Gajd arkitekter i samverkan med Waern Landskap.

Kontaktperson

Beata Nordenmark

Beata Nordenmark

Byggnadsantikvarie
Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.