Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Trekantens skola
Ny skola i Gröndal

Trekantens skola

Området kring Liljeholmen och Trekanten växer och gamla industriområden förvandlas till bostadsområden. För att tillmötesgå det ökande antalet barn i området föreslås en ny skola för cirka 850 elever i området.

För att anpassa skalan på den nya skolbyggnaden föreslås att byggnaden tillåts skapa mindre platsbildningar utmed fasaden mot gatan. Gestaltningen med de trubbiga vinklarna kan sägas vara en inspiration från stjärnhusen, som ritades i mitten av 1940-talet av arkitekterna Leif Reinius och Sven Backström. Framför allt gör vinklarna att skolbyggnaden upplevs kortare utmed gatan, samtidigt som det, genom platsbildningar vid entréer och portik, ger en mer öppen sida mot gatan. Dessa platsbildningar ger även större möjligheter till att ha träd mot gatan.

Trekantens skola
Illustration: Tenjin

Takfoten ges en varierad höjd för att skapa upplevelsen av en spännande stadssilhuett, istället för en stor, lång byggnad. Delvis av samma anledning föreslås fasadernas murade ytor att delas i vertikala fält. De vertikala fälten samverkar också med trädens vertikalitet och föreslås utföras i en variation av kulörer: från ockra, sepia, brun och röd – en färgpalett som finns och identifierar Gröndal.

Kontaktperson

Sven Ahlenius

Sven Ahlénius

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.