Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Tekniska Museet
Renovering av maskinhallen

Tekniska Museet

På uppdrag av Stiftelsen Tekniska Museet, har vi projekterat den omfattande renoveringen av museets centrala utställningshall; Maskinhallen.

Tekniska museet uppfördes vid mitten av 1930-talet i tidstypisk funktionalistisk stil efter ritningar av arkitekt Ragnar Hjorth. Huvudbyggnaden utformades med en hög arkitektonisk ambitionsnivå vars innehåll var näst intill en kopia av Deutches museum i München. Både huvudbyggnad och Maskinhall utgör välbevarade exempel på 1930-talsarkitektur.

Tekniska Museet
Foto: Peder Lindbom

Ett av funktionalismens vackraste rum

Maskinhallen anses med sin väldiga rymd och behagliga ljusföring vara ett av den svenska funktionalismens vackraste rum. Byggnaderna har höga kulturhistoriska värden kopplade till museets verksamhet och som en av landets första funktionalistiska museibyggnader. Byggnaderna är q-märkta i detaljplanen.

Tekniska Museet

I den genomförda renoveringen har utvändigt plåttak bytts, gavlarnas utseende återställts. Lanterninerna har återställts och återfått sina ursprungliga indelningar, kanalplast har ersatts av glas. Interiört har hallens eternitskivor bytts mot miljövänliga skivor med samma utseende. Förnyad teknik och förbättringar vad gäller logistik och tillgänglighet har ingått i projektet. Maskinhallen har nu återfått sin värdiga karaktär.

Tekniska Museet

En ny port, bredare än den som lades till i mitten av 1900-talet, har tillskapats i ena gaveln, för att förbättra möjligheterna att ta in och ut utställningsföremål. Akustiken har förbättrats med perforerade skivor i utvalda delar av hallen. Rötskadade träbalkar och har bytts ut, funktioner kring plåten har förbättrats, den gamla isoleringen har bytts mot ny. Riskkonstruktioner har analyserats och åtgärdats för att förhindra att nya skador skall uppstå och minska trycket på det cykliska underhållet av klimatskalet.

Alla åtgärder syftar till att denna värdefulla miljö skall åldras med värdighet och bestå för kommande generationer.

Erland Montgomery
Tekniska Museet

Byggnadsantikvarisk expertis

I arbetet, invändigt som utvändigt, har vi även bistått med byggnadsantikvarisk kompetens. Denna byggnad har skyddsföreskrifter som sätter krav på utförandet. Vi på AIX jobbar ihop med våra byggnadsantikvarier när vi resonerar och analyserar oss fram till den syntes av gestaltning och omhändertagande av en gammal byggnads arkitektur.

Kontaktperson

Erland Montgomery

Erland Montgomery

Arkitekt SAR/MSA
Partner

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.