Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
TechTensta
FRITIDSVERKSAMHET MED FOKUS PÅ TECH FÖR UNGDOMAR

TechTensta

TechTensta är en digital skaparverkstad i stockholmsförorten Tensta som ska rusta unga i Järva med kompetenser, nätverk och självförtroende att möta en digital framtid.

På TechTensta kan man få möjlighet att lära sig om teknik, programmering, animering, grafik och design. Ett gräsrotsprojekt initierat av ungdomar som nu gör skillnad, på riktigt.

Bakgrunden till TechTensta är att ungdomar från Järva för några år sedan fick i uppdrag av stadsledningskontoret att utveckla idéer för hur informations- och kommunikationsteknikföretag i Kista kan föras samman med ungdomar i Järva.

TechTensta
Foto: Peder Lindbom

En idé som förverkligas

I våra workshops med ungdomarna blev det tydligt att det var just storyn – hur det här hade varit deras idé som förverkligats – som var det viktigaste. Detta synliggjorde vi med en tidslinje på väggen som löper genom hela lokalen. Här får man följa hur idén om TechTensta föds men också förstå de turer som varit.

Även en selfie-vägg har realiserats på ungdomarnas begäran. En annan del som också kom fram i våra workshops var att det inte fick kännas som en skolmiljö. Vi har exempelvis klätt pelare med kork för att kunna användas som anslagstavlor, och ersatt den traditionella whiteboarden med stora plåtskivor, återvunnit gamla plåtlådor vilka har lackats om av kommunens dagverksamhet. Platsbyggda bänkar och funktionsanpassade bord på hjul har snickrats och svetsats av Lundaverkstaden. Dessa samarbeten, återbruk och dialoger har möjliggjort att det socialt hållbara genomlyser inte bara det synliga och uppenbara i verksamheten utan också bakomliggande processer i förverkligandet av lokalen.

TechTensta

På plats finns coacher, som alla är studenter på någon teknisk högskola, för att stötta i läxläsning, coacha i teknik eller hålla i workshops.

TechTensta

Genom att finnas till bidrar TechTensta positivt till unga i Järva på flera sätt, genom att bland annat stärka ungdomar kring personlig utveckling, motivera till högre studier och främja engagemang och delaktighet i samhället.

TechTensta är ett pilotprojekt inom Digital Demo Stockholm som bygger på ett långsiktigt partnerskap kring forskning och innovation mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv med målet att Stockholm ska bli världens smartaste stad 2040.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.