Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Belysning ljussättning täby kyrka albertus pictor
Ny belysning

Täby kyrka

Täby Kyrka har en unik konstskatt med mycket välbevarade målerier från 1400-talet av Albertus Pictor som aldrig kalkats över. AIX har medverkat i att ta fram en belysning som tillgodoser församlingens behov av funktionell belysning för besökare och de i kyrkan verksamma, utan att göra åverkan i den mycket känsliga miljön.

Kyrkan är från 1200-talet och kompletterades under följande århundraden med sakristia vapenhus samt valv. På 1480-talet dekorerade Albertus Pictor kyrkorummet med målningar som tillhör hans förnämsta. På 1700-talets slut byggdes läktare, altare med altarring. 1992-94 medverkade AIX i en grundlig restaurering av kyrkorummet. En större yta iordningsställts i koret, nytt stengolv, uppvärmningssystem, bänkinredning, trappa och gradänger på läktare samt annan inredning tillkom. Kalkmålningarna rengjordes och en ny orgel installerades.

2015 upplevde församlingen befintlig belysning i kyrkorummet som otillräcklig av både besökare och i kyrkan verksamma. Belysningen mot koret upplevdes som svårt bländande. AIX fick då uppgiften att arbeta fram ett förslag.

Lösningen blev ett antal nya, speciellt för projektet formgivna, spiror försedda med belysningsarmaturer som placerades nära hörn mellan vägg och valvpilastrar. Dessa fick stå fritt från väggar och fixerades endast i nederkant i träpanel. Från dessa positioner kan alla belysningsförslagets funktioner nås.

Peder Lindbom, ljusdesigner
Belysning ljussättning täby kyrka albertus pictor
Belysning ljussättning täby kyrka albertus pictor

För att minimera installationer i det känsliga kyrkorummet valdes en styrmetod med trådlös överföring av styrsignal. På så sätt kunde flera av de tidigare installerade elledningarna återanvändas trots en modern sofistikerad styrelektronik. Alla spotar kan nivåregleras individuellt och belysningen fick ett nytt styrsystem som är scenbaserat. Detta innebär att färdiga balanser mellan olika delar av belysningen kan återkallas med tryckknappar på en touchskärm.

Kyrkorummet är kulturhistoriskt mycket värdefullt och därför var belysningsförslagets målsättning att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturella värden. Detta gällde infästning, kabeldragning, utseende och hur rum med måleri var avsett att upplevas ur ett historiskt perspektiv.

Ljuskällor valdes med hänsyn till energiförbrukning, livslängd och ljuskvalitet. Lösningen blev att använda lågvoltsbaserade ljuskällor. Dessa har en brinntid av 5 000h och genom att ljusregleras ned minst 10% kunde brinntiden fördubblas till ca 10 000h.

Belysning ljussättning täby kyrka albertus pictor
Foto Peder Lindbom

Tillfälliga belysningsstativ placerade i kor och på orgelläktare användes för att kunna presentera kyrkans valvmålningar för besökare.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.