Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
scenbaserat ljussystem olika aktiviteter
Ny belysning

Sundbybergs kyrka

Ombyggnad

AIX har genom att använda ett scenbaserat ljussystem skapat en belysning för kyrkans olika aktiviteter, till exempel för gudstjänst, dop, och körframförande.

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av både besökare och kyrkans verksamma. Belysning i och framför koret upplevdes som hård och bländande. LED belysningen hade en kall färgtemperatur.

Kyrkan, som invigdes 1911, är från början elektrifierad med bevarade pendelarmaturer. Rummet är kulturhistoriskt värdefullt och därför strävade belysningsförslaget efter att uppfylla verksamhetens behov och samtidigt ta hänsyn till kulturella värden både vad gäller infästning, kabeldragning, utseende och hur rum och målerier är avsedda att upplevas i ett historiskt perspektiv.

scenbaserat ljussystem olika aktiviteter

Kyrkans olika aktiviteter ställer olika krav på belysningen. Genom att använda ett scenbaserat ljusstyrningssystem kunde olika scener skapas för olika verksamheter, till exempel för gudstjänst, dop, och körframförande. En försiktig förstärkning av ljuset mot måleri i koret skapar ett varmt vackert sken i korvalvet.

Genom att befintliga lampetter och ljuskronor inte längre behövdes för att ge allmänljus i kyrkorummet kunde nivåerna dämpas så att dessa armaturer fick en rumsgestaltande varm karaktär. En reduktion av ljusnivåer i dem leder även till längre livslängd på ljuskällorna.

Peder Lindbom
scenbaserat ljussystem olika aktiviteter

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.