Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Sundborn, Kvarnängen
Hyreslägenheter i Dalarna

Sundborn, Kvarnängen

I centrala Sundborn i Dalarna har vi ritat ett område med flerbostadshus i trä. Det är det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden som beställt hyreslägenheter och tagit fram detaljplan. Projektet ligger bara ett par hundra meter ifrån Carl Larssons kända gård och samhället omfattas därmed av starka rekommendationer gällande tillkommande bebyggelses gestaltning och relation till kulturmiljön.

Kraven på gestaltningen innebar bland annat hänsyn till proportionering och att fasaderna skulle vara i trä och målas med röd slamfärg. En annan omständighet var den mycket styrande detaljplanen som utnyttjade utrymmet maximalt. Inom dessa ramar arbetade vi med att kombinera en klassisk detaljutformning med en ny tolkning av vad trädetaljering kan innebära.

Sundborn, Kvarnängen

De små måtten kring huskropparna innebär att boende och besökare hela tiden kommer befinna sig nära husfasaderna, ofta på en armlängds avstånd. är Alla delar av fasadernas detaljering blir då viktig och ska kunna synas nära, beröras och bedömas. Utifrån detta prioriterades en gestaltning av fasadens ytor och detaljer med tanke på ljusets växlingar över tid och årstid där några fasader alltid skulle motta släpljus, några alltid vara i skugga och några fullt exponerade.

Reliefer blev viktiga, vi arbetade med motställda panelytor av olika karaktär som släta paneler mot lockpaneler, liggande paneler med eller utan utskjutande lister, papperstunna balkongtak mot kraftiga utskjut av hustaken, takfötter på avstånd under huvudtaken och takfötter nära vid entrétaken. Bärande balkar och sparrar blir viktiga element.

Vi ville helt enkelt att husets detaljomsorg skulle synas och kännas.

Karin Löfgren, ansvarig arkitekt
Sundborn, Kvarnängen

Trämaterialets mångsidighet ses även på gården i de flätade pilvidjorna i barnens koja, de höga humlestörarna och i den handgjorda gärdesgården mot vägen och planken mot parkeringen. Alla paneler och plank är tillverkade på plats medan övriga byggdelar är levererat med industriell precision som element. Hela projektet är ett exempel på hantverk på plats och hantverk i elementverkstaden.

Beställaren Kopparstaden har höga ambitioner gällande träbyggnation och låg klimatbelastning. Detta innebar att projektet utfördes med bärande och stabiliserande trästomme och bjälklag av korslimmat trä, träreglar, takstol i trä samt innerväggar utan ljudkrav med träreglar. Trappans stomme är även den i massivträ. Vidare utfördes ytterväggen med träpanel och träfiberisolering.

Sundborn, Kvarnängen

Trämaterialet har tillfört taktilitet och relief som fångar ljuset och var än ögat sveper bland husen skiftar motiven och perspektiven mellan träfasaderna. Man är helt omfamnad av faluröda väl utförda träfasader.

Alla snickarna hos entreprenören har arbetat med stort hantverkskunnande och utförandet är av högsta kvalitet. Variationen och kvaliteten tror vi kan tillföra glädje till de boende både i hyreshusen och till de boende i Sundborn.

Sundborn, Kvarnängen
Gårdsmiljön ger både nära miljö och utblickar långt bort.
Sundborn, Kvarnängen
Fasad mot Ramsnärvägen, mot norr.
Sundborn, Kvarnängen
Gården omges av fyra likadana bostadshus med sex lägenheter i varje.
Sundborn, Kvarnängen
Alla trapphus är ljusa med utblick över natur och samhälle.
Sundborn, Kvarnängen
Huvudentrén in i området mot söder.
Trämaterialet i fasaderna är hela tiden nära.
Sundborn, Kvarnängen
Offerbrädor mot mark och olika
paneltyper för variation och skuggor.
Sundborn, Kvarnängen
Området omges av en gärdesgård.
Sundborn, Kvarnängen
En blekröd ton följer med inomhus på dörrar, räcke och i golvets terazzo.
Sundborn, Kvarnängen
Området mot väster gränsar till björkdungen och allén längs gamla vägen.

Kontaktperson

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhets- och Träbyggnadsstrateg

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.