Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Sturekvarteret

Sturekvarteret

Den nya detaljplanen innebär att Sturekvarteret får ett tillskott av hyresbostäder, moderna kontorsarbetsplatser och en ny entré till Östermalmstorgs tunnelbanestation. Samtidigt görs en stor satsning på att renovera de historiska fasaderna i kvarteret.

Projektet kommer innebära ett återskapande av kulturhistoriska värden, ökad offentlighet inuti och kring kvarteret, och ett utökat serviceutbud för de som bor, arbetar eller besöker platsen. Vitaliseringen av området kommer därmed att utgöra ett alternativ till köpcentrum i förorter som ofta kräver bilburen trafik.

Sturekvarteret

Bångska palatsets gård

Inuti kvarteret kommer Bångska palatset gård att återskapas. De befintliga fasadvåningarna kompletteras med bland annat nya sockelvåningar för att återigen bilda hela fasader kring gården.

Sturebadets simhallsbyggnad i slutet på denna gård kommer lyftas fram genom en ny inpassad fasad. Gården kommer täckas in med ett glastak, ett genomgående tema för alla gårdarna i kvarteret.

Sturekvarteret

Uppdragsgivare är ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, som ägs av Förenade Arabemiraten och investerar statliga medel i värdeskapande projekt världen över sedan 1976. ADIA företräds i Sverige av TAM Group. Fastighetsägaren och Stockholms Stad står bakom projektet som omfattar i stort sett hela kvarteret Sperlingens backe, som begränsas av Birger Jarlsgatan, Sturegatan, Humlegårdsgatan och Grev Turegatan. Totalt omfattar projektet ca 106 000 kvm BTA.

AIX arbetar med tre byggnader inom kvarteret vilka främst kännetecknas av deras kulturhistoriska värde. Simhallsbyggnaden Sturebadet som återuppbyggdes efter en brand 1985 och numera är enskilt byggnadsminne. Sturebadets gathus, vilket var den enda delen av Sturebadet som klarade sig från branden 1985. Byggnaden är välkänd för dess hyresgäst Sturecompagniet och är även den ett byggnadsminne.

Sturekvarteret
Illustration: Sweco / AIX

Fasaden mot Stureplan

Bångska palatsets fasad mot Stureplan kommer rekonstrueras efter dess ursprungliga utseende från 1884, vars former fasadhyvlades i flera omgångar under 1900-talets första hälft. Palatsets nederdel kommer att utgöra en av entréerna in i gallerian. De tre byggnaderna AIX arbetar med innehåller företrädesvis centrum med handel samt kontorslokaler. Kvarteret som helhet innefattar även hotell, bostäder och koppling till resandemiljön i tunnelbanan.

Den arkitektoniska grundtanken bottnar i ett återskapande av kulturhistoriska värden genom rekonstruktion av fasader och återskapande av gårdsrum, med kompletterande ny arkitektur till en arkitektonisk helhet.

Projektet beräknas fortgå under större delen av 2020-talet.

KONTAKTPERSONER

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.