Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Storkyrkan
Återskapande av barockfasader

Storkyrkans fasader

Genom återskapandet av Storkyrkans barockfasader från ombyggnaden 1743 har ett historiskt viktigt rum i staden, granne med Stockholms slott, åter lyfts fram i ljuset och bevarats för kommande generationer.

När det 2017 var dags att se över och restaurera Storkyrkans fasader igen anlitade Stockholms domkyrkoförsamling byggnadsantikvarie Max Laserna för att ta fram ett gestaltningsförslag. Max gedigna arbete och antikvariska ställningstaganden har legat till grund för den nu genomförda gestaltningen. AIX har sammanställt alla utredningar och underlag och tagit fram bygghandlingar för projektets alla delar och även bistått församlingen i olika tillståndsärenden.

Storkyrkan

Målet med projektet beslutades vara att genom noggrann restaurering återskapa stadsarkitekten J E Carlbergs ursprungliga omgestaltning av kyrkan 1743. Kyrkan gick då från att vara en medeltida gotisk katedral till att få barockfasader som bättre stämde överens med sina helt nyuppförda grannar på Slottsbacken, Stockholms slott och Tessinska palatset. Löpande underhåll, sju stora restaureringar under olika epokers ideal har sedan dess gjort Carlbergs gestaltning mer och mer otydlig.

Storkyrkan

Projekteringen har varit ett samarbete mellan en rad specialister och sakkunniga, och arbetet har genomförts av oerhört duktiga hantverkare. Arbetet har omfattat sten-, puts-, måleri-, trä-, smides- och plåtslageriarbeten på kyrkans samtliga fasader och takytor, inklusive tornhuv, samt gårdens anslutande murar och grindar. Tidsperspektivet har varit långsiktigt med ambitionen att säkerställa att kyrkans exteriör bevaras för framtiden med tillvaratagna konstnärliga, arkitektoniska och kulturhistoriska värden.

Målet har varit att allt framtida underhåll ska kunna bedrivas ekonomiskt och rationellt och att valda material och metoder ska ha beständighet i minst ett femtioårigt, helst hundraårigt, perspektiv samt åldras värdigt och naturligt. Säkerhet och tillgänglighet har förbättrats och traditionella och väl beprövade material har använts, samt återanvändning där det varit möjligt.

Storkyrkans restaurering vann i oktober 2023 första pris i Årets Fasad – ett hedrande erkännande av projektgruppens samlade dedikation och skicklighet som genom att blicka bakåt gjort kyrkan hel igen.

Storkyrkan
Storkyrkan
Storkyrkan

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.