Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Stockholms slott
Sveriges största fasadrestaurering

Stockholms slotts fasader

Fasadrestaureringen av Stockholms slott är den största i modern tid. Restaureringen som har pågått sedan 2008 omfattar ungefär 30 000 kvm fasad uppdelad i totalt 22 etapper och beräknas pågå till 2050.

Uppdraget som ansvarig arkitekt för restaureringen är ett av Statens fastighetsverks slottsarkitektuppdrag, där arkitekten är generalkonsult med ansvar för helheten och samordnar de kompetenser som behövs utifrån ett fastställt restaureringsdirektiv. 2015 tilldelades Anders Scherman hos AIX uppdraget som ansvarig arkitekt för restaureringen som då var i slutet av etapp 5.

Stockholms slott
Foto: Peder Lindbom

Ledorden i fasadrestaureringen är arkitektonisk skärpa, materialäkthet och trohet mot Tessins intentioner.

Vi har i projektet knutit till oss underkonsulter med specialistkompetens inom konstruktion, plåt, stenkonservering och metallrestaurering, medan projekteringsledning, arkitektur, putsbeskrivning, stenrestaurering och antikvarisk kontroll ligger inom våra egna resurser.

Arkitektonisk skärpa, materialäkthet och trohet mot Tessins intentioner är de ledord som, liksom vid tidigare restaureringar, ligger till grund för den nu pågående fasadrestaureringen. Vi skapar en sammanhållen och genomtänkt lösning för hur fasaderna ska hanteras och restaureras med bästa möjliga långsiktiga beständighet. 

Stockholms slott

Välgrundade val

Arkitekturens former och detaljrikedom prioriteras framför materialens autenticitet. Vittrade detaljer och former som gått förlorade kan då behöva ersättas eller rekonstrueras. Vår uppgift blir att göra dessa val utifrån en samlad bedömning ur arkitektonisk, teknisk och antikvarisk synvinkel.

Många beslut fattas under resans gång och ständiga vägval görs tillsammans med hantverkare och specialister. De restaureringsideologiska frågeställningarna diskuteras med byggnadsantikvarier.

Fjärrperspektiv, flanörperspektiv och närperspektiv

Den övergripande restaureringsmetoden bygger på de olika förhållningssätten man har till byggnaden utifrån olika betraktningsavstånd.

Här tas hänsyn till minst tre olika upplevelsenivåer: fjärrperspektiv, flanörperspektiv och närperspektiv. Upplevelsen från alla dessa tre nivåer måste vägas in och tas i beaktande vid de val av material, metoder och kulörer som behöver göras.

På håll är huvudintrycket monolitiskt, med den stora, vilande volymen – som utmejslad ur Brunkebergsåsen.

Andreas Heymowski
Slottsarkitekt  2007-2016

Slottets exteriöra arkitektur är starkt inspirerad av romersk barock. Fasaderna är rikt utsmyckade med skulpturer och finmejslade detaljer huggna i gotländsk sandsten som slits av väder och vind. Redan år 1770 upptäcktes de första skadorna och sedan dess har stenarna lagats och bytts ut kontinuerligt. Ungefär vart 100:e år genomförs det en genomgripande restaurering av samtliga fasader, senast under 1920-talet under dåvarande slottsarkitekt Ivar Tengbom.

Stockholms slott
Takbalustrad före restaurering, 2015, etapp 6. Bild: Peder Lindbom.
Bakom byggställningen 2017. Nya fönstervoluter utförs i traditionell hantverksmetod efter samma principer som de befintliga.
Stockholms slott
Fasad efter restaurering, 2018, etapp 7. Foto: Peder Lindbom.
Karyatid på mittrisaliten mot yttre borggården, efter restaurering, 2021, etapp 8. Foto: Peder Lindbom
Stockholms slott

Trots kontinuerliga underhållsåtgärder har stenen vittrat sönder i mycket högre hastighet än man tidigare anat. Risk för stennedfall har gjort att nät har spänts över delar av fasaderna. Tydligheten i arkitektur och konstnärlig utsmyckning riskerar i hög grad att gå förlorad.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.