Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Stockholms konserthus
Genomgående upprustning

Stockholms Konserthus

På uppdrag av Stockholms Konserthusstiftelse arbetar vi med renoveringen och omdaningen av Konserthuset – ett av Stockholms mest berömda byggnadsverk och hem åt Kungliga Filharmonikerna.

Konserthuset ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1926. Byggnaden anses vara en höjdpunkt i 1920-talsklassicismen och är till stora delar välbevarad. Inredningen utformades i samarbete med dåtidens främsta konstnärer och formgivare som Isac Grünewald, Einar Forseth, Carl Milles och Carl Malmsten med flera.

En genomgående upprustning av exteriören görs. Ombyggnad av yttertak och takterrasser genomförs, putsfasader med fönster, glaspartier och smidesräcken renoveras och fasadbelysningen ses över.

Stockholms konserthus
Foto: Peder Lindbom
Stockholms konserthus

Interiört har vissa publika delar och personalutrymmen byggts om. Utrymmen kring orkesterfoajé, solistloger, personalentré och reception har förnyats och anpassats för nya krav.

Stockholms konserthus

Modernisering

Projektet innehåller även uppgraderingar när det gäller de tekniska systemen, ventilation, rörsystem, elektriska installationer och belysning.

Stockholms konserthus
Foto: Anders Fredriksén

Inredning

Vi har sedan 2014 arbetat även med inredning av byggnaden. Loger, övningsrum, omklädningsrum, notbibliotek och artistentré har fått ny inredning som till stor del är specialritad. I de tillägg som gjorts har vi utgått från husets befintliga ornamentik och ur denna plockat mönster och detaljer till bland annat specialdesignade mattor.

Stockholms konserthus

Artistentrén

Artistentrén har genom en helt ny planlösning, gestaltning och inredning uppgraderats till en värdig, välkomnande och funktionell miljö. Kulör- och materialval är gjorda med inspiration från de vackra orkesterinstrumenten. Som en del av projektet har vi tillsammans med konservatorer gått igenom det befintliga beståndet av Malmstenmöbler och gjort bedömningar och beskrivningar för omhändertagandet.

Stockholms konserthus

Diskar och armaturer

I stora foajén samt på första och andra balkong har tillägg gjorts i form av nya specialritade serveringsdiskar med tillhörande armaturer. Även lös inredning i stora foajén har tillkommit.

Stockholms konserthus

AIX har såväl inrednings- som arkitektuppdrag i byggnaden. Antikvarisk medverkan och sakkunnig tillgänglighet är också kompetenser som AIX står för.

Stockholms konserthus

Projektet är ett typexempel på hur olika kompetenser sammanflätats och berikat varandra.

Kontakt ombyggnad

Anders Rosenberg

Anders Rosenberg

Arkitekt SAR/MSA

Kontakt inredningsarkitektur

Annika Askerblom

Annika Askerblom

Arkitekt SAR SIR/MSA

Kontakt byggnadsantikvarie

Johan Rittsel

Johan Rittsél

Byggnadsantikvarie
Kreativ ledare för Kulturmiljö & Restaurering. Cert. sakkunnig kulturvärden – K

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.