Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Storkyrkan
Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka, S:ta Clara kyrka

Stockholms domkyrkoförsamling

AIX har medverkat i flera arbeten i domkyrkoförsamlingens tre kyrkor under 2000-talets första decennier.

I början av 2000-talet var Jan Lisinski (en av AIX grundare) domkyrkoarkitekt med ansvar för de tre kyrkorna Storkyrkan, S:t Jacobs kyrka och S:ta Clara kyrka. AIX arbetade då fram vård- och underhållsplaner för alla tre kyrkorna, och har därefter återkommande varit rådgivande arkitekter till församlingen.

Storkyrkans interiör var sedan länge mycket smutsig och sliten när medel beviljades för varsam renovering och rengöring. Under hård tidspress stod kyrkan klar till kronprinsessbröllopet i juni 2010. Vi projekterade och guidade församlingen under hela entreprenaden, från omfattande förslag och tillståndsansökningar, inventeringar, beskrivningar, kostnadsberäkningar, medverkan vid upphandling till uppföljning.

Stockholms domkyrka Storkyrkan är ett av stadens mest använda publika rum. För nutida användning av kyrkorummet projektledde vi 2007 en plats för kyrkans nya centralaltare med möbler ritade av inredningsarkitekten och konstnären Lisa Gerdin. Några få bänkar flyttades undan och golvets kalkstensbeläggning kompletterades med noggrann passning av stensorter, format och detaljer. Ett nytt genomsiktligt räcke under predikstolen ritades för att göra den nya altarplatsen luftigare. Projektet omfattade även ny kompletterande belysning, dels på centralaltarplatsen men även längs hela altargången fram till koret och altartavlan.

Projektet omfattade även ny belysning av en rad praktföremål i kyrkorummet som nu framträder i all sin glans. Även den sedan tidigare projekterade belysningen i mittgången har utökats. Ljuskällor och styrning har ny teknik vilket ger ett lättarbetat system med förprogrammerade scenarior för olika evenemang så som gudstjänster, turistbesök och stora konserttillfällen.

AIX tog fram program- och tillståndsansökningar för rengöring av väggar och valv av S:t Jacobs kyrka 2009, samt ansvarade för projekt- och byggledning. Även den senaste fasadrestaureringen med bland annat exteriör färgsättning i detalj utfördes efter anvisningar från AIX.

Relaterade projekt

Relaterat innehåll

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.