Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Ulltuna
Nybyggnad och inredning

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

I samband med lokalisering av Virologen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt till anläggningen på Ultuna, byggdes ett nytt säkerhetslaboratorium 2003.

Laboratoriet utgör en viktig del i smittskyddskontrollen av svensk djurhållning. Byggnaden är tekniskt mycket avancerad (skyddsklass 3) och har planerats utifrån extremt stora krav på säkerhet och redundans. Byggnaden är på ca 1000 m2 BTA och AIX har projekterat hus och inredning.

Lokaler för stordjur, 2011

Utredningsskisser 2011 för ombyggnad i djurhuset för stordjur med skyddsklass ABSL 3.

Säkerhetslaboratorium, 2013

Ombyggnad av bakteriologiskt säkerhetslaboratorium i skyddsklass 3 från 1970-talet. Efter ett antal utredningsskisser och bygghandlingar för en ny byggnad slutfördes projektering inklusive inredning under 2012. Det nya laboratoriet och fläktvinden färdigställdes 2013.

Kontaktperson

Odd Fries

Odd Fries

Arkitekt MSA
Marknadskoordinator – Kulturmiljö & Restaurering samt Uppsala

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.