Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
S:t Olofs kyrka i Täby
Ny belysning

S:t Olofs kyrka

Interiör

Vi har projekterat ny belysning i S:t Olofs kyrka i Täby. Utöver funktionell belysning adderades även en försiktigt rumsgestaltande belysning. Mässingstallrikar med dekorativa ljuskällor skapar en glittrande atmosfär i kyrkorummet som bidrar till malmkronornas stämningsskapande funktion.

Befintlig belysning i kyrkorummet upplevdes som otillräcklig av besökare och kyrkans verksamma. Belysningen bestod till största delen av malmkronor i kyrkans mittaxel som bländade och gav en otillräcklig ljusnivå. Kronornas läge skymde även sikt mellan orgelläktare och kor. En del sentida belysningstillägg i form av spotar och plafonder ersattes även i samband med belysningsuppdraget med syfte att uppnå bättre funktion och visuell sammanhållning i den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden.

Kyrkans aktiviteter ställer olika krav på belysningen. Genom att sektionera belysningsfunktioner i olika grupper kan belysningen anpassas för olika behov. Vissa bilder och kyrkoföremål fick även en förstärkt belysning med hjälp av små diskreta spotlights.

S:t Olofs kyrka i Täby
Foto: Peder Lindbom

Genom att befintliga lampetter och ljuskronor inte längre behövs för att ge allmänljus i kyrkorummet kan nivåer dämpas så att dessa armaturer får en rumsgestaltande varm karaktär.

S:t Olofs kyrka i Täby är en träbyggnad från början uppförd som Kristinebergs kapell 1929 ritad av arkitekt Evert Milles. Kyrkan stod ursprungligen i S:t Görans församling men flyttades redan 1941 till sitt nuvarande läge.

Relaterade projekt

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.